Kommentarer om kropp

Kroppen bør først og fremst være et redskap vi kan bruke til å utføre det vi vil og trenger den til å gjøre.

Read more