Lokal tilbyder av tjenester innen trening, kosthold og coaching på Nordmøre.

Utdannet personlig trener fra Norges idrettshøgskole og kostholdsveileder fra Akademiet for personlig trener.

Tobarnsmor, og har gjennom egen treningserfaring, samt videreutdanning i Trening under og etter graviditet, opparbeidet god kunnskap i dette meget aktuelle fagfeltet.

Brenner veldig for å bidra til at flest mulig skal holde på en god fysisk helse også i voksen alder, og opp i alderdommen. Viktigheten av fysisk aktivitet avtar ikke med alderen, men må tilrettelegges for hver enkelt og ens forutsetninger.

Besitter bred kompetanse på å hjelpe med livsstilsendringer som både er forståelige og gjennomførbare, uten bruk av ekstremdietter. Kan bidra med hjelp for hele familier som ønsker en endring i sin helhet.


Utdrag fra utdanning og erfaring

  • Når trening blir tvang, Rådgivning om spiseforstyrrelser, 2020. Se kursbevis.
  • Lærings- og mestringskurs for beinskjøre, St. Olavs hospital, 2019.
  • Trening under og etter graviditet, SAFE Education, 2017. Se kursbevis.
  • Kostholdsveileder, Akademiet for personlig trening, 2015. Se kursbevis.
  • Personlig trener, Norges idrettshøgskole, 2012. Se kursbevis.
  • 15 års erfaring som teknisk konsulent og kundebehandler.
  • Bachelor i IT, Høgskolen i Molde, 2005.
8 års erfaring som personlig trener, kostholdsveileder og helsecoach.

Ta kontakt om du lurer på om jeg kan hjelpe nettopp deg med å nå din målsetning.