Lokal tilbyder av tjenester innen trening, kosthold og helsecoaching i Surnadal.

Utdannet personlig trener fra Norges idrettshøgskole og kostholdsveileder fra Akademiet for personlig trener.

Tobarnsmor, og har gjennom egen treningserfaring, samt videreutdanning i Trening under og etter graviditet, opparbeidet god kunnskap i dette meget aktuelle fagfeltet.

Brenner veldig for å bidra til at flest mulig skal holde på en god fysisk helse også i voksen alder, og opp i alderdommen. Viktigheten av fysisk aktivitet avtar ikke med alderen, men må tilrettelegges for hver enkelt og ens forutsetninger.

Innehar bred kompetanse på å hjelpe med livsstilsendringer som både er forståelige og gjennomførbare, uten bruk av ekstremdietter. Kan bidra med hjelp for hele familier som ønsker en endring i sin helhet.


Utdrag fra utdanning og erfaring

  • Livsmestring og folkehelse, Fagskolen Kristiania, 2021.
  • Når trening blir tvang, Rådgivning om spiseforstyrrelser, 2020. Se kursbevis.
  • Lærings- og mestringskurs for beinskjøre, St. Olavs hospital, 2019.
  • Trening under og etter graviditet, SAFE Education, 2017. Se kursbevis.
  • Kostholdsveileder, Akademiet for personlig trening, 2015. Se kursbevis.
  • Personlig trener, Norges idrettshøgskole, 2012. Se kursbevis.
  • 16 års erfaring som teknisk konsulent og kundebehandler.
  • Bachelor i IT, Høgskolen i Molde, 2005.
10 års erfaring som personlig trener, kostholdsveileder og helsecoach.

Ta kontakt om du lurer på om jeg kan hjelpe nettopp deg med å nå din målsetning.