Skjemaet brukes til innhenting av opplysninger om din bakgrunn før vårt samarbeid, slik at jeg best mulig kan gi deg den veiledningen du trenger.

*Betingelser for oppfølging.