Fyll inn så mye info som du mener er nødvendig for at jeg skal få et godt bilde på hvordan uka di har vært. Du vil alltid få en tilbakemelding på innsendt rapport.